Nápověda:FAQ

Z PanWiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Proč jsou některá slova v článcích modrá, jiná fialová a jiná červená?

Barevná slova (například Hlavní strana) jsou tzv. wikiodkazy. Jsou to odkazy na další články na tomto serveru, které mohou, ale také ještě nemusí existovat.

Nebojte se ve svých článcích takové wikiodkazy používat kdekoliv si myslíte, že by měl navazovat nějaký další článek, nebo pokud víte o nějakém již existujícím článku, na který se chcete odkázat.

Odkaz na článek, který doposud neexistuje se zobrazuje červeně a po kliknutí na něj může zaregistrovaný uživatel hned takový článek začít psát. Odkaz na existující článek se zobrazuje modře a kliknutím na něj se Vám tento článek zobrazí. Když se pak třeba na původní stránku vrátíte, zjistíte, že odkaz se již nezobrazuje modře, ale fialově. Tak se zobrazují již navštívené odkazy.

Jak do článku vložím wikiodkaz?

Wikiodkaz vložíte velmi jednoduše. Stačí slovo, které má být odkazem uzavřít do dvojitých hranatých závorek [[ ]]

Názvy článků by se měly psát zásadně v pvním pádu. Pokud slovo ve větě na které se chcete odkázat není v prvním pádu (například bych chtěl odkázat na článek s názvem "Pád", mohu odkaz napsat takto: [[pád]]u. Slovo se tak zobrazí jako pádu, ale bude odkazovat na článek "Pád" (názvy článků vždy automaticky začínají velkým písmenem).

Pokud je třeba odkázat na úplně jiný název článku, provede se to odkazem ve tvaru: [[Název '''článku|zobrazený text]]. Ten bude vypadat takto: zobrazený text, ale bude odkazovat na článek s názvem "Název článku".

Co jsou to kategorie?

Kategorie tvoří zvláštní jmenný prostor, který slouží pro kategorizaci článků. Pravděpodobnost, že najdete článek podle jeho názvu zadaného do vyhledávacího okénka je tím větší, čím více článků server obsahuje.

Vzhledem k tomu, že náš server PanWiki počtem článků nikdy nemůže konkurovat takovým projektům jako je Wikipedie, bude na něm tento způsob vyhledávání vždy málo účinný. Proto je důležité hned od začátku zdejší články pečlivě kategorizovat. Nejdůležitějšími předem připravenými kategoriemi jsou na tomto serveru kategorie oborů studia a kategorie vyučovacích předmětů. Jsou vytvořeny ve tvaru:

Obory:
Kategorie:Obor zkratka, kde zkratka je DGT, OZT, OZO nebo LYC
Předměty:
Kategorie:Předmět-zkratka, kde zkratka předmětu je ve tvaru, jak je uváděna na rozvrzích hodin.

Seznam všech kategorií najdete zde. Na jednu stranu se nebojte přidat kategorii podle svých představ, ale na druhou stranu prostor kategorií příliš nedrobte.

Jak mám článek zařadit do kategorií?

Článek zařadíte do kategorie tak, že do něj přidáte odkaz ve tvaru:

[[Kategorie:Název kategorie]]

Je zvykem tyto odkazy umisťovat až na konec pod vlastní text článku. KAtegorií takto můžete přidal libovolné množství. Kvůli přehlednosti je dobré umísťovat každou na novou řádku a to v pořadí, jak chcete, aby se zobrazovaly pod článkem.

Výsledkem přidání kategorií do článku je:

  1. Jejich zobrazení v rámečku pod vlastním článkem viz ukázka níže Ukázka-kategorií.png
  2. Zařazení článku do daných kategorií (do nich se dostanete kliknutím na název kategorie v rámečku pod článkem)


Jak fungují interwiki?

Ukázka panelu na wikipedii
Interwiki je nástroj, kterým se dá na wikipedii odkazovat mezi různými jazykovými mutacemi daného článku. Pokud do článku interwiki přidáte, objeví se po levé straně panel "v jiných jazycích" a v něm jsou odkazy na příslušné jazykové mutace článku.

Na PanWiki pracuje interwiki trošku odlišně. Panel "v jiných jazycích" jsem přejmenoval na "na wikipedii" a interwiki mohou odkazovat na podobné články na české, slovenské, anglické, německé nebo španělské wikipedii (pokud máte zájem, abych přidal další jazyky, dejte mi vědět do Uživatel diskuse:Serych.

Odlišností také je, že oproti zkratce cs: na wikipedii, je zde nutné pro odkaz na českou wikipedii používat zkratku cz:!

Jak interwiki použít?

Interwiki přidávejte vždy na úplný konec článku (až za kategorie). Tvar je [[ja:nazev]],

kde ja je zkratka jazyka (cz, sk, en, de, es) a nazev je přesný název článku na dané wikipedii

Například:

Na úplném konci článku Modulace je následující kód:
[[cz:Modulace]]
[[sk:Modulácia]]
[[en:Modulation]]
[[de:Modulation (Technik)]]
[[es:Modulación (telecomunicación)]]
který se projeví tak, jak je to ukázáno na obrázku vpravo. Odkazy v panelu vedou přímo na příslušné články na dané jazykové verzi wikipedie.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje