Electrostatic Sensitive Device

Z PanWiki
Přejít na: navigace, hledání

Electrostatic Sensitive Device (ESD) zařízení citlivé na elektrostatický výboj

symbol označující ESD

Zkratkou ESD jsou označována všechna zařízení či komponenty, která mohou být poškozena elektrostatickým výbojem (Electrostatic Discharge).


Nejčastěji poškozené bývají polovodičové součástky, které jsou v tomto ohledu velmi citlivé. Nicméně poškození obvodové desky není vyjímkou. Poškození nejsou zpravidla viditelná. Projevení takovéto závady může být okamžité anebo se může projevit až za několik let, tím že se zkrátí životnost komponentu a nebo se sníží je ho spolehlivost. Mezi nejčastěji poškozované patří: CPU, CMOS chipy, integrované obvody obecně, laserové diody, atd..

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje